przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
Seniorze Twój głos się liczy!

Debata „Państwo 2.0: Obywatele źródłem wiedzy i rozwiązań”

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Europejskiego Roku Obywateli. Aktywne uczestnictwo obywateli jest bardzo ważne w tworzeniu lepszego prawa i w podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym. Dlatego tematem debaty będą konsultacje – ich rola w procesie legislacyjnym oraz w samorządach. Liczymy na Twój głos!

Transmisja dostępna także TU>>

Debata odbywa się 27 czerwca w godzinach od 10.00 do 15.00 w sali 316 Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w debacie osobiście lub online – widzowie transmisji na żywo będą mogli wziąć udział w debacie za pomocą czatu.

 Program debaty:

Debata jest okazją, by podsumować istniejące inicjatywy w sprawie konsultacji, ale też wspólnie jak zachęcać obywateli w proces podejmowania decyzji. Przede wszystkim, mamy nadzieję, że debata zachęci nowe osoby do udziału w konsultacjach. W debacie wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych i środowisk naukowych.

Administracja w modelu Państwa 2.0 wykorzystuje nowoczesne technologie, by otwierać się na jej otoczenie, angażować obywateli w rozwiązywanie problemów i poprawiać przejrzystość władzy. To podejście oparte na współpracy z obywatelami oraz jawności, rozliczalności i efektywności działań określane jest mianem otwartego rządu (ang. open government).

Usprawnienie procesu konsultacji jest ważnym elementem wprowadzania otwartego rządu w Polsce – celu Strategii Sprawne Państwo 2020, której realizację nadzoruje MAC. Tworzenie narzędzi umożliwiających obywatelom angażowanie się online jest też częścią Planu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Aktywność obywateli w procesie konsultacji jest ważna, bo dzięki ich wiedzy tworzone są bardziej wyważone i dopracowane regulacje. W dobie internetu tworzenie prawa staje się procesem coraz bardziej przejrzystym i dostępnym dla każdego. Niektóre ministerstwa już teraz stosują platformy do konsultacji on-line, a docelowo ten model ma zostać wdrożony w całej administracji.

Obywatele odgrywają także ważną rolę w podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym. Coraz więcej samorządów wykorzystuje wiedzę i rozwiązania obywateli w podejmowaniu kluczowych decyzji. Szybko rośnie także popularność budżetów partycypacyjnych.

Aby jednak konsultacje spełniały swoją rolę, powinny być prowadzone według zasad akceptowanych przez uczestniczących w nich obywateli oraz przedstawicieli administracji. Dlatego w MAC wprowadziliśmy Siedem Zasad Konsultacji, które pomogą nam korzystać z wiedzy i zaangażowania obywateli w pracach nad naszymi projektami. Więcej na temat konsultacji na naszej stronie: https://mac.gov.pl/konsultacje-spoleczne/

źródło: mac.gov.pl

A A A
27.06.2013
godz.11:03
kontakt