przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
Edukacja seniorów

26 czerwca w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie rozpoczęto realizację zadania publicznego wspieranego przez Burmistrza Miasta „Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych.” Pierwszym elementem projektu „Wiem jak żyć, by lepiej żyć” przygotowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” i realizowanego w partnerstwie z Dziennym Domem Pomocy Społecznej był wykład psychologa klinicznego Pana Igora Siedleckiego z cyklu „Sukces wieku dojrzałego”. Spotkanie uświetnił występ chóru seniorów z gminy Nowa Sucha pod kierunkiem Pana Arkadiusza Mamcarza.

Przedstawicieli samorządu w osobach Pana Burmistrza – Piotra Osieckiego, radnych: Pana Edwarda Stasiaka i Pana Sylwestra Kaczmarka, Pani Joanny Kamińskiej – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Agaty Kalińskiej – Dyrektora Centrum Kultury, Sportu, Promocji , Turystyki i Organizacji Pozarządowych, dyrektorów placówek pomocowych, przedstawicieli związków i organizacji skupiających seniorów, licznie zgromadzonych pensjonariuszy Domu powitała Dyrektor Dziennego Domu – Teresa Michałowska.

V-ce Prezes Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” - Pani Agnieszka Parzydeł podziękowała Burmistrzowi za wsparcie finansowe przedsięwzięcia adresowanego do seniorów i omówiła poszczególne elementy projektu.

Burmistrz Piotr Osiecki w swoim wystąpieniu słowami „senior – to brzmi dumnie” podkreślił rangę osób w wieku dojrzałym, wyraził radość z korzystania przez seniorów z urozmaiconej oferty kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej. Zapoznał zgromadzonych z uprawnieniami wynikającymi z przyjętej przez samorząd „Karty Seniora” i zachęcał do aktywności. Zgromadzeni z uwagą, aktywnie, wysłuchali wykładu psychologa „Fazy i etapy rozwoju psychosomatycznego człowieka,” brawami wyrażając uznanie za interesujące i przystępne zaprezentowanie tej tematyki. W przerwie seniorzy zapoznawali się z materiałami informacyjnymi dot. Karty Seniora i wypełniali wnioski o wydanie Karty.

Po wykładzie wystąpił chór seniorów z Nowej Suchej w zróżnicowanym repertuarze. Zaprezentowane utwory, ich wykonanie przyjęto gorącymi brawami. Spotkanie zakończono posiłkiem dla wszystkich uczestników.

Organizatorzy serdecznie dziękują Pani Zofii Berent – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za udostępnienie sprzętu do prezentacji multimedialnej i nagłośnienia.

zdjęcia dostępne są tutaj

A A A
27.06.2013
godz.12:07
kontakt