przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
Nowe studia podyplomowe w Warszawie!

Pomysł powołania Studiów wywodzi się z rosnącego zainteresowania obecnym i przyszłym wkładem, jaki osoby starsze mogą wnieść we wdrażanie idei społeczeństwa dla wszystkich pokoleń. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wspierania zasobów seniorów w środowisku rodzinnym, lokalnym i instytucjonalnym.

Program Studiów łączy interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną dotyczącą starzenia się i starości  m.in. z obszaru socjologii, psychologii, kultury i polityki społecznej z prezentacją praktycznych doświadczeń i dobrych praktyk pracy z seniorami w Polsce i zagranicą. 

Studia odpowiadają na nowe wyzwania rynku pracy związane ze starzeniem się społeczeństwa i rosnące zapotrzebowanie na pracowników przygotowanych do pracy z seniorami i korzystających z narzędzi zarządzania wiekiem. Wzrost populacji osób starszych prowadzić będzie do rozwoju specjalistycznych usług i produktów adresowanych do osób starszych – m.in.  w obszarze edukacji, kultury, technologii, turystyki, usług medycznych, pomocy społecznej i in. Proces ten sprzyjać będzie także rozwojowi srebrnej gospodarki (silver economy) i tym samym kreowaniu nowych miejsc pracy.

Studia adresowane są do zarówno do osób, które mają już doświadczenie w pracy z seniorami, jak też do osób, które chcą zdobyć kwalifikacje w tym kierunku. Oferta zajęć adresowana jest m.in. do przedstawicieli samorządów, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, instytucji pomocy społecznej, instytucji edukacyjnych a także animatorów kultury oraz do wszystkich osób zainteresowanych problematyką starzenia się i starości.

Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2013 (decyduje kolejność zgłoszeń)

Szczegółowe informacje na stronie:  www.isns.uw.edu.pl
TEL. 22  826 61 75; 22 55 20 176  E-MAIL:  seniorzy@isns.uw.edu.pl
www.seniorzywakcji.pl
A A A
28.06.2013
godz.10:21
kontakt