przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu – nagrodzono miasta i regiony UE za doskonałe projekty w tej dziedzinie

Nagrodzono 32 miasta i regiony Europy za nowe sposoby pomagania osobom starszym. Wdrażają one innowacyjne rozwiązania technologiczne, społeczne lub organizacyjne, mające na celu zwiększenie wydajności systemów opieki zdrowotnej i społecznej.

Laureaci odznaczeni zostali przez wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Neelie Kroes. Gwiazdki za doskonałe projekty w tej dziedzinie otrzymali: Republika Czeska, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Holandia i Zjednoczone Królestwo. W państwach tych 13 obiektów wzorcowych otrzymało trzy gwiazdki, 12 – dwie gwiazdki, a 7 – jedną gwiazdkę (informacje w postaci wykazu i katalogu można znaleźć tutaj).

Nagrodzone 32 projekty, to przykłady zastosowania innowacji do pomocy osobom starszym ale też źródło inspiracji. Rozpowszechnienie takich rozwiązań na szeroką skalę to szansa na skorzystanie z nich przezinne społeczności.

W europejskim partnerstwie na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu zawarto sześć kategorii innowacji: przestrzeganie zaleceń związanych z przyjmowaniem leków, zapobieganie upadkom, osłabienie i niedożywienie, zintegrowaną opiekę, niezależne życie i środowiska przyjazne osobom starszym.

Oto przykłady niektórych dobrych praktyk:

  • Andaluzja, Hiszpania zintegrowała w formie elektronicznej informacje dotyczące wszystkich jej 8,5 mln mieszkańców, zwiększyła koordynację ich opiekunów w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz usprawniła opiekę społeczną dla prawie 1,3 mln obywateli w wieku 65+.
  • Szkocja opracowała narzędzie przewidywania ryzyka w odniesieniu do opieki zapobiegawczej, aby pomóc osiągnąć swój cel, zgodnie z którym każdy będzie żyć dłużej i w lepszym zdrowiu w domu lub w otoczeniu podobnym do domowego do roku 2020. Rezultatem było mniej przypadków hospitalizacji, krótsze pobyty w szpitalu, a także oszczędności netto w wysokości 190 GBP na pacjenta.
  • Region baskijski w Hiszpanii wykorzystuje 14 projektów ICT do realizacji swojej strategii dotyczącej chorób przewlekłych. Do tej pory odnotowano o 38 % mniej hospitalizacji w bardzo skomplikowanych przypadkach, i o 26 % mniej zgłoszeń na izbę przyjęć.
  • Uniwersytet w Coimbrze, Portugalia wspiera służący realizacji innowacyjnych działań, kompleksowy ekosystem z udziałem zainteresowanych stron. Osiągnięto pozytywne rezultaty w dziedzinie kognitywnego starzenia się, demencji i zaburzeń widzenia – 1350 pacjentów jest co roku badanych przez specjalistów, a utworzono ponad 100 miejsc pracy.

W grudniu 2011 r. Komisja Europejska uruchomiła pierwsze partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu, którego głównym celem jest zwiększenie o dwa lata zdrowego życia w Europie do 2020 r. W ramach strategicznego planu realizacji partnerstwa określono trzy linie działania: grupy działania, obiekty wzorcowe i cyfrowe „forum wymiany" innowacyjnych pomysłów.

Obiekty wzorcowe są koalicjami regionów, miast, zintegrowanych szpitali lub organizacji opieki, które mają na celu zapewnienie konkretnych przykładów innowacyjnych usług o potwierdzonej wartości dodanej dla obywateli i systemów opieki zdrowotnej w regionach UE. Niektóre z nich przyczyniły się do wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy w swoich dziedzinach, a wiele z nich przeniosło elementy swoich najlepszych praktyk z poziomu lokalnego na poziom regionalny lub krajowy.

Cyfrowe „forum wymiany" innowacyjnych pomysłów zostało uruchomione w celu zaangażowania innych zainteresowanych stron w proces innowacji europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu, aby pomóc w dzieleniu się informacjami na temat wyników, pomysłów i inicjatyw oraz w ich upowszechnianiu, a także w celu ułatwienia współpracy w ramach grup działania i między nimi.

Więcej informacji na temat partnerstwa, w tym Plany działania 6 grup działania w ramach europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji oraz Przewodnik po obiektach wzorcowych znaleźć można na stronie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-633_pl.htm

Źródło: pi.gov.pl

A A A
29.07.2013
godz.14:21
kontakt